Støt sitet

Hvad kan du gøre?

Primært kan vi bruge din hjælp til at udbrede den frie viden og dermed brugen af medviden.dk.

Fortæl venner og kolleger om sitet, brug det til morgenundervisning og bliv fan af os på facebook.

Mangler vi noget specielt?

Sidder du med en god ide til et kursus, har du lavet en god quiz under eksamenslæsningen eller vil du hjælpe med indtastning af eksamensopgaver så kontakt os også gerne.

Hjælp til brug af sitet

Om sitet

MedViden.dk er en gratis læringsside for sundhedsfagligt personale.

Opdeling

MedViden.dk er opdelt i en række sektioner og kategorier, der kan bruges hver for sig eller i sammenhæng. Der vil i den kommende tid komme flere kategorier ligesom procedurer og kursussektionerne vil blive udbygget.

Kurser

Under kurser kan du i topmenuen se en række forskellige kurser. Kurserne indeholder lektioner, der er relevante for det enkelte kursus. Du skal være opmærksom på at nogle lektioner går igen under flere kurser.

Indeks

Under det alfabetiske indeks finder du en oversigt over både kurser og kursuslektioner.

Procedurer

Under procedurer angiver topmenuen de forskellige specialer. Bemærk at flere af specialerne er samlet for at lette overblikket.

Flere af procedurerne ligger allerede som videoprocedurer og i fremtiden vil ligge et videosupplement til alle procedurer.

Indeks

Under det alfabetiske index kan du finde alle procedurer i alfabetisk rækkefølge.

Login

I forbindelse med opdateringen af sitet er login-funktionaliteten midlertidigt fjernet.

Vi arbejder på at sikre en ny og bedre adgang til quizzer og andre online funktionaliteter til at teste din viden.

Loginfunktionaliteten kommer tilbage snarest.

Gynækologisk journalkoncept

Forfatter

25. november 2011

Optagelse af en gynækologisk journal foregår på stort set samme måde som en almindelig journal optagelse, men med fokus på den gynækologiske og obstetriske anamnese.

Som regel vil den objektive undersøgelse indholde en gynækologisk undersøgelse og evt. også en gynækologisk ultralydskanning som bør foretages med chaperone.

Nedenfor er beskrevet de tilføjelser og områder man specifikt bør spørge ind til ud over den normale almene journaloptagelse.

Subjektivt

Aktuelt.

Beskrives som i en almen journal optagelse. Følgende emner kan der spørges ind til, afhængig af relevans:

Menstruation.

Beskriv kvindens menstruation eller om hun allerede er postmenopausal. Mht. menustration kan spørges til sidste menustrations første dag (SM), menstruationsmønster, angiv dage med blødning samt cyklus længde, om den er regelmæssig eller uregelmæssig og hvis der er uregemæssigheder beskrives disse. Spørg ind til styrke, om der er blødning i den blødningsfrie periode (IMB), blødning efter samleje (PCB), smerter før eller under menstruation.

Udflåd.

Har der været udflåd? Udseende, farve og lugt.

Seksualliv/kontraception.

Er kvinden sexuelt aktiv, hvilken kontraception bruges der? Er der superficiel eller intern dyspareuni, har der været udflåd?

Cervikal smear.

Hvornår var sidste smear, hvad var svaret på sidste smear?

Urinvejssymptomer.

Har der været pollakisuri, nykturi, urge eller inkontinens, ufrivillig vandladning, dysuri eller hæmaturi, tyngdefornemmelse/rumopfyldende fornemmelse fra vagina?

Tidligere.

 

Obstetrisk anamnese.

Beskriv tidligere graviditeter, graviditetens forløb, fødselsforløb, komplikationer, i hvilken uge blev barnet født, barnets vægt, køn og er barnet sundt og rask nu.

Medicin.

Husk at medtage P-piller eller anden hormornel kontraception i medicinlisten.

Objektivt

Objektiv undersøgelse.

Som vanligt.

Gynækologisk undersøgelse

Inspektion.

Vulva og introitus ses efter for misfarvning, ulcus, tumorer eller prolaps, under indføring af speculum ses vagina og cervix efter for ulcerationer, blødning, uregelmæssigheder.

Palpation.

 

  • Vagina: Ømhed, udfyldninger.
  • Uterus: Lejring, størrelse, konsistens, udfyldninger, ømhed.
  • Cervix: Ømhed, hård eller uregelmæssig.
  • Adnexae: Ømhed, størrelse, konsistens, udfyldning.
  • Fossa Douglasi: Sacro-uterine ligamenter palperes: ømhed, udfyldning, uregelmæssige.

UL-skanning.

 

  • Uterus: størrelse, lejring, uregelmæssigheder, størrelse af endometriet.
  • Ovarier: Identificeres, størrelse, uregelmæssige, adnexae gennemses.
  • Fossa Douglasi: Væske i abdomen.

Kontakt

MedViden.dk udvikles og drives af

Morten Andresen & Bjarne Skjødt Worm.

Mail: kontakt@medviden.dk