Støt sitet

Hvad kan du gøre?

Primært kan vi bruge din hjælp til at udbrede den frie viden og dermed brugen af medviden.dk.

Fortæl venner og kolleger om sitet, brug det til morgenundervisning og bliv fan af os på facebook.

Mangler vi noget specielt?

Sidder du med en god ide til et kursus, har du lavet en god quiz under eksamenslæsningen eller vil du hjælpe med indtastning af eksamensopgaver så kontakt os også gerne.

Hjælp til brug af sitet

Om sitet

MedViden.dk er en gratis læringsside for sundhedsfagligt personale.

Opdeling

MedViden.dk er opdelt i en række sektioner og kategorier, der kan bruges hver for sig eller i sammenhæng. Der vil i den kommende tid komme flere kategorier ligesom procedurer og kursussektionerne vil blive udbygget.

Kurser

Under kurser kan du i topmenuen se en række forskellige kurser. Kurserne indeholder lektioner, der er relevante for det enkelte kursus. Du skal være opmærksom på at nogle lektioner går igen under flere kurser.

Indeks

Under det alfabetiske indeks finder du en oversigt over både kurser og kursuslektioner.

Procedurer

Under procedurer angiver topmenuen de forskellige specialer. Bemærk at flere af specialerne er samlet for at lette overblikket.

Flere af procedurerne ligger allerede som videoprocedurer og i fremtiden vil ligge et videosupplement til alle procedurer.

Indeks

Under det alfabetiske index kan du finde alle procedurer i alfabetisk rækkefølge.

Login

I forbindelse med opdateringen af sitet er login-funktionaliteten midlertidigt fjernet.

Vi arbejder på at sikre en ny og bedre adgang til quizzer og andre online funktionaliteter til at teste din viden.

Loginfunktionaliteten kommer tilbage snarest.

Almen medicinsk journalkoncept

Forfatter

20. november 2011

Journaloptagelse og konsultation i almen praksis kan udføres efter PSOAP modellen. Denne kan også anvendes til den efterfølgende beskrivelse af konsultationerne.

PSOAP modellen

PSOAP modellem står for Problem, Subjektivt, Objektivt, Analyse og Plan.

P: Problem.

Præsentation af patient, alder, køn, og kort beskrivelse af grunden til at patienten har søgt læge.

S: Subjektivt.

Patientens sygdomsfortælling beskrives, samt uddybende spørgsmål.

O: Objektivt.

Lægens undersøgelser af patienten. Beskrive både postive fund samt relevante negative.

A: Analyse (Assessment).

Giv et kort resume at patientens fortælling samt positive fund ved den objektive undersøgelse, herefter beskrives lægens vurdering af patientens sygdom og tentative diagnoser.

P: Plan.

Den videre plan beskrives, herunder om der behov for videre udredning, behandling, hvilken aftale der er lavet mellem patient og læge og om der er behov for opfølgning på effekt af behandlingen.

Læs mere

  1. Ivar Østergaaard et al. Almen medicin. Munksgaard, København, 2007

Kontakt

MedViden.dk udvikles og drives af

Morten Andresen & Bjarne Skjødt Worm.

Mail: kontakt@medviden.dk