Støt sitet

Hvad kan du gøre?

Primært kan vi bruge din hjælp til at udbrede den frie viden og dermed brugen af medviden.dk.

Fortæl venner og kolleger om sitet, brug det til morgenundervisning og bliv fan af os på facebook.

Mangler vi noget specielt?

Sidder du med en god ide til et kursus, har du lavet en god quiz under eksamenslæsningen eller vil du hjælpe med indtastning af eksamensopgaver så kontakt os også gerne.

Hjælp til brug af sitet

Om sitet

MedViden.dk er en gratis læringsside for sundhedsfagligt personale.

Opdeling

MedViden.dk er opdelt i en række sektioner og kategorier, der kan bruges hver for sig eller i sammenhæng. Der vil i den kommende tid komme flere kategorier ligesom procedurer og kursussektionerne vil blive udbygget.

Kurser

Under kurser kan du i topmenuen se en række forskellige kurser. Kurserne indeholder lektioner, der er relevante for det enkelte kursus. Du skal være opmærksom på at nogle lektioner går igen under flere kurser.

Indeks

Under det alfabetiske indeks finder du en oversigt over både kurser og kursuslektioner.

Procedurer

Under procedurer angiver topmenuen de forskellige specialer. Bemærk at flere af specialerne er samlet for at lette overblikket.

Flere af procedurerne ligger allerede som videoprocedurer og i fremtiden vil ligge et videosupplement til alle procedurer.

Indeks

Under det alfabetiske index kan du finde alle procedurer i alfabetisk rækkefølge.

Login

I forbindelse med opdateringen af sitet er login-funktionaliteten midlertidigt fjernet.

Vi arbejder på at sikre en ny og bedre adgang til quizzer og andre online funktionaliteter til at teste din viden.

Loginfunktionaliteten kommer tilbage snarest.

Ascitespunktur (laparocentesis)

Forfattere

9. november 2010

Formål

At udhente peritonealvæske fra bughulen via en perkutan adgang med henblik på diagnostik eller som aflastning.

Proceduren udføres idag typisk ultralydsvejledt, men nedenfor beskrives proceduren uden brug af ultralyd.

Remedier

 • Udstyr til steril teknik (dvs. sterile handsker, sterilafdækning/hulstykke, klorhexidinsprit, vatpinde, spritswabs)
 • Lokalanalgetika (fx Lidokain 1%)
 • Sprøjte med kanyle
 • Spids (nr. 11) skalpel eller skalpelblad
 • Kanyle med grisehalekateter og tilhørende opsamlingspose (Evt. PVK eller pleurapunktursæt)
 • Evt. prøverør til mikrobiologisk undersøgelse

Valg af kanyle, PVK eller pleurapunktursæt

Valget afhænger af hvad der skal foretages, idet der ved en diagnostisk prøvetagning kan bruges et PVK eller Pleurapunktursæt. Her skal nålen kun kortvarigt opholde sig inden i peritoneum, og der derved er mindre risiko for tarmperforation.

Ved udtømning af større mængder bør man anvende et grisehalekateter, idet dette kan lægge i længere tid. Det medfører samtidig en mindre risiko for intraabdominale skader, samt gør at patienten kan være mere mobil. Dog er kateterlumenet mindre hvilket medfører øget risiko for tilstopning og langsommere drænage.

Kontraindikationer

Absolut

 • Hudinfektion i punkturområdet.

Relative

 • Koagulopatier.
 • Ved hepatomegali bør proceduren ikke udføres i højre side.
 • Ved splenomegali må proceduren ikke udføres i venstre side.
 • Ved hepatosplenomegali bør proceduren foretages UL-vejledt.
 • Punkturen må ikke foretages i nærheden af gamle cikatricer pga. risikoen for underliggende tarmadhærencer og dermed perforation.

Før proceduren

 1. Patienten skal tømme blæren.
 2. Der foretages undersøgelse for ascites ved perkussion med fund af bilateral dekliv dæmpning samt ændring ved lejringsskift.
 3. Der foretages rutinemæssig undersøgelse af abdomen mhp. på at vurdere organomegali. Ideelt set bør der foreligge UL af abdomen forinden.

Proceduren

Proceduren nedenfor er beskrevet ved anvendelse af grisehalekateter.

Proceduren kan foretages i både højre og venstre side. Afhængig af valg af side, placeres patienten i henholdsvis let højre- eller venstresidigt sideleje. Ved at foretage punkturen i højre side kan man udnytte at coecums krøs vil begrænse tarmens evne til at lægge sig op mod bugvæggen.

 1. Punkturstedet identificeres og markeres midt mellem spina illiaca anterior superior og umbilicus. Ved større mængder af ascites kan man rykke dette op en håndsbredde længere lateralt.
 2. Afsprit området omkring punkturstedet 2 gange afbrudt af lufttørring og ifør dig sterile handsker.
 3. Anbring hulstykke over det afsprittede område.
 4. Der anlægges lokalbedøvelse i huden og transabdominalt indtil lige over peritoneum. Bekræft placering af kanylen intraperitonelt ved at aspirere en en smule ascitesvæske.
 5. Klargør grisehalekateter og opsamlingspose.
 6. Lav lille (0,5 cm bred) stikincision over punkturstedet.
 7. Indfør kanyle med grisehalekateter gennem bugvæggen i en jævn bevægelse. Ved modstand forsøg da at rotere kanylen.
 8. Ved penetration af peritoneum og fremkomst af ascitesvæske, fremfør da kateteret indtil den proksimale markering på denne er i hudniveau. Der sikres optimal belæggenhed og fastgøring.
 9. Træk kanylen tilbage mens kateret fikseres in situ, og skil dig sikkert af med kanylen.
 10. Ved behov for udtagning af prøver til diagnostik tages disse direkte fra kateteret.
 11. Udtøm den ønskede mængde. Hvis punkturen sker mhp. aflastning af større mængder ascites bør tapningen ske langsomt — dog ikke over 24 timer pga. risikoen for infektion.
Grisehalekateter med kanyle.

Efter proceduren

 1. Fjern kateteret i et roligt og jævnt træk.
 2. Påsæt forbinding til at absorbere evt. sivning fra punktursted.
 3. Sæt evt. en enkelt sutur til at lukke hudincisionen.

Komplikationer

 • Infektion ved indstikssted.
 • Tarmperforation.
 • Udsæd af cancerceller til stikkanal.

Husk

 • Vælg kanyle, PVK eller pleurapunktursæt afhængig af formålet med proceduren.
 • Overvej at foretage proceduren UL-vejledt.
 • Justér indstiksstedet på baggrund af mængden af ascites.
 • Generelt er målet total udtømning ved aflastende punktur, men patienter med levercirrose kan opleve pludseligt blodtryksflad og bør observeres tæt i begyndelsen af udtapningen.
 • Infusion af humant albumin bør overvejes ved udtømning af større mængder (>4 L). Grænsen for hvornår albumin gives varierer mellem afdelinger og dette bør gives i henhold til lokal instruks. Check instruksen inden proceduren påbegyndes.

Kontakt

MedViden.dk udvikles og drives af

Morten Andresen & Bjarne Skjødt Worm.

Mail: kontakt@medviden.dk