Støt sitet

Hvad kan du gøre?

Primært kan vi bruge din hjælp til at udbrede den frie viden og dermed brugen af medviden.dk.

Fortæl venner og kolleger om sitet, brug det til morgenundervisning og bliv fan af os på facebook.

Mangler vi noget specielt?

Sidder du med en god ide til et kursus, har du lavet en god quiz under eksamenslæsningen eller vil du hjælpe med indtastning af eksamensopgaver så kontakt os også gerne.

Hjælp til brug af sitet

Om sitet

MedViden.dk er en gratis læringsside for sundhedsfagligt personale.

Opdeling

MedViden.dk er opdelt i en række sektioner og kategorier, der kan bruges hver for sig eller i sammenhæng. Der vil i den kommende tid komme flere kategorier ligesom procedurer og kursussektionerne vil blive udbygget.

Kurser

Under kurser kan du i topmenuen se en række forskellige kurser. Kurserne indeholder lektioner, der er relevante for det enkelte kursus. Du skal være opmærksom på at nogle lektioner går igen under flere kurser.

Indeks

Under det alfabetiske indeks finder du en oversigt over både kurser og kursuslektioner.

Procedurer

Under procedurer angiver topmenuen de forskellige specialer. Bemærk at flere af specialerne er samlet for at lette overblikket.

Flere af procedurerne ligger allerede som videoprocedurer og i fremtiden vil ligge et videosupplement til alle procedurer.

Indeks

Under det alfabetiske index kan du finde alle procedurer i alfabetisk rækkefølge.

Login

I forbindelse med opdateringen af sitet er login-funktionaliteten midlertidigt fjernet.

Vi arbejder på at sikre en ny og bedre adgang til quizzer og andre online funktionaliteter til at teste din viden.

Loginfunktionaliteten kommer tilbage snarest.

Journal ved femoraliskateter

Indikation

Noter på hvilken indikation og med hvilken fremgangsmåde femoraliskateteret er lagt.


Frakturside

Frakturtype


Anvendt lokalanæstesi?

Teknik

ANLÆGGELSE AF FEMORALISKATETER

er der anlagt ultralydsvejledt femoraliskateter

Komplikationer

Angiv eventuelle komplikationer ifm. anlæggelsen. For alle punkter uddybes med nærmere forklaring i det gule felt til højre.

Komplikationer ifm. anlæggelsen:

Fiksation af kateteret

Angiv tal i det gule felt til højre.

Katetret er fikseret ved xx cm ift. hudniveau.

Analgesi

Angiv valgt analgesimiddel og dosis.

Der er givet xx ml

Ordinationer

Beskriv.

Underskrift

NavnNavnesen

Der er fundet følgende fejl i din journal

Din journal er udfyldt korrekt.

Klik på linket nedenfor for at kopiere den til clipboardet. Hvis du laver ændringer i journalen ovenfor, skal du igen validere journalen inden du kan kopiere den.

For at indsætte teksten skal du først åbne dit hospitals journalsystem. Derefter skal du finde den pågældende patient, oprette et nyt notat samt vælge korrekt notattype. Du indsætter teksten ved at trykke Ctrl + V, på det sted hvor teksten skal indsættes.

Nedenfor kan du se hvordan teksten kommer til at optræde i journalen.

Kopier til clipboard

Din journal er kopieret til clipboardet

Text

Kontakt

MedViden.dk udvikles og drives af

Morten Andresen & Bjarne Skjødt Worm.

Mail: kontakt@medviden.dk