Støt sitet

Hvad kan du gøre?

Primært kan vi bruge din hjælp til at udbrede den frie viden og dermed brugen af medviden.dk.

Fortæl venner og kolleger om sitet, brug det til morgenundervisning og bliv fan af os på facebook.

Mangler vi noget specielt?

Sidder du med en god ide til et kursus, har du lavet en god quiz under eksamenslæsningen eller vil du hjælpe med indtastning af eksamensopgaver så kontakt os også gerne.

Hjælp til brug af sitet

Om sitet

MedViden.dk er en gratis læringsside for sundhedsfagligt personale.

Opdeling

MedViden.dk er opdelt i en række sektioner og kategorier, der kan bruges hver for sig eller i sammenhæng. Der vil i den kommende tid komme flere kategorier ligesom procedurer og kursussektionerne vil blive udbygget.

Kurser

Under kurser kan du i topmenuen se en række forskellige kurser. Kurserne indeholder lektioner, der er relevante for det enkelte kursus. Du skal være opmærksom på at nogle lektioner går igen under flere kurser.

Indeks

Under det alfabetiske indeks finder du en oversigt over både kurser og kursuslektioner.

Procedurer

Under procedurer angiver topmenuen de forskellige specialer. Bemærk at flere af specialerne er samlet for at lette overblikket.

Flere af procedurerne ligger allerede som videoprocedurer og i fremtiden vil ligge et videosupplement til alle procedurer.

Indeks

Under det alfabetiske index kan du finde alle procedurer i alfabetisk rækkefølge.

Login

I forbindelse med opdateringen af sitet er login-funktionaliteten midlertidigt fjernet.

Vi arbejder på at sikre en ny og bedre adgang til quizzer og andre online funktionaliteter til at teste din viden.

Loginfunktionaliteten kommer tilbage snarest.

Ledpunktur

Forfattere

10. september 2010

Formål

At udhente intraartikulær væske eller blod i diagnostisk eller behandlingsmæssigt øjemed.

Indikationer

 • Diagnostik ifm.:
  • Septisk arthrit
  • Arthritis urica
  • Rheumatoid arthrit
 • Aflastning af hæmarthron

Remedier

 • Sterile eller ikke-sterile handsker
 • Spritswabs
 • Sprøjte (60 ml)
 • Kanyle (blå)
 • Prøveglas
 • Plaster

Kontraindikationer

Relative

 • Infektion over valgt indstikssted
 • Koagulopati og/eller AK-behandling
 • Alloplastik

Før proceduren

 1. Omhyggelig anamnese og objektiv undersøgelse med fokus på mulig traumemekanisme og/eller tegn på infektion i det pågældende led.
 2. Fluktuerende ledvæske ved palpation af leddet, er tegn på ledansamling.
 3. Hos visse ængstelige patienter kan lokalbedøvelse forud for proceduren overvejes.
 4. Gør sprøjte med glukokortikoid klar på forhånd, hvis der er behov for injektion af steroid efter punkturen.
 5. Ifør dig handsker. Benyt sterile handsker ved behov for udhentning af ledvæske til videre diagnostik. Ellers blot ikke-sterile handsker.

Procedure ved knæpunktur

 1. Patienten placeres i rygleje med knæet flekteret ca 10–20 grader, og fuldt afslappet ben.
 2. Palpér patellas øverste laterale kant.
 3. Med en 90 graders vinkel føres kanylen ind 1cm superiort og lateralt for punktet i trin 2. Sigt efter midten af knæet.
 4. Under indføring af kanylen lægges pres på modsatte side af patella for at øge størrelsen af indstiksvinduet.

Efter proceduren

 1. Ledvæske eller blod aspireres og fyldes i prøveglas. Selv ved procedurer med behandlingsmæssigt formål, bør der aspireres ledvæske inden glukokortikoid injektion foretages.
 2. Efter kanylen er trukket ud, påsættes plaster, og der lægges tryk over indstiksstedet.
 3. Prøveglas mærkes med patientdata og sendes til analyse. Ledvæske kan endvidere tages fra til direkte mikroskopi.
 4. Proceduren noteres i patientens journal, og aspiratet beskrives (herunder farve, viskositet og gennemsigtighed).

Husk

 • Ved modstand under indføring af kanylen trækkes den let tilbage og en ny stikkanal forsøges.
 • Den purulente arthrit bør adskilles fra den purulente bursit, som ikke kræver ledpunktur.
 • Glukokortikoider bør ikke benyttes i behandlingen af purulent arthrit.
 • Ledpunktur kan i svære tilfælde foregå ultralydsvejledt. Udbed dig assistance fra reumatolog eller radiolog.

Kontakt

MedViden.dk udvikles og drives af

Morten Andresen & Bjarne Skjødt Worm.

Mail: kontakt@medviden.dk