Støt sitet

Hvad kan du gøre?

Primært kan vi bruge din hjælp til at udbrede den frie viden og dermed brugen af medviden.dk.

Fortæl venner og kolleger om sitet, brug det til morgenundervisning og bliv fan af os på facebook.

Mangler vi noget specielt?

Sidder du med en god ide til et kursus, har du lavet en god quiz under eksamenslæsningen eller vil du hjælpe med indtastning af eksamensopgaver så kontakt os også gerne.

Hjælp til brug af sitet

Om sitet

MedViden.dk er en gratis læringsside for sundhedsfagligt personale.

Opdeling

MedViden.dk er opdelt i en række sektioner og kategorier, der kan bruges hver for sig eller i sammenhæng. Der vil i den kommende tid komme flere kategorier ligesom procedurer og kursussektionerne vil blive udbygget.

Kurser

Under kurser kan du i topmenuen se en række forskellige kurser. Kurserne indeholder lektioner, der er relevante for det enkelte kursus. Du skal være opmærksom på at nogle lektioner går igen under flere kurser.

Indeks

Under det alfabetiske indeks finder du en oversigt over både kurser og kursuslektioner.

Procedurer

Under procedurer angiver topmenuen de forskellige specialer. Bemærk at flere af specialerne er samlet for at lette overblikket.

Flere af procedurerne ligger allerede som videoprocedurer og i fremtiden vil ligge et videosupplement til alle procedurer.

Indeks

Under det alfabetiske index kan du finde alle procedurer i alfabetisk rækkefølge.

Login

I forbindelse med opdateringen af sitet er login-funktionaliteten midlertidigt fjernet.

Vi arbejder på at sikre en ny og bedre adgang til quizzer og andre online funktionaliteter til at teste din viden.

Loginfunktionaliteten kommer tilbage snarest.

Almindelige injektionsteknikker

Forfattere

30. januar 2011

Formål

Injektion af lægemidler i forskellige niveauer af hud og underliggende muskulatur.

Indikationer

Talrige, herunder:

 • Insulinbehandling
 • Vaccinationer
 • Lokalbedøvelse
 • Saltvandspapler

Remedier

 • Sprøjte (størrelse afhængig af injektionsmængde)
 • Kanyler i passende størrelser (Lyserød kanyle til optræk af medicin. Grøn, blå, orange eller grå til selve injektionen.)
 • Ikke-sterile handsker
 • Spritswabs
 • Plaster eller vat-tot
Tabel 1. Almindelige kanylestørrelser og farvekoder.
Lyserød Gul Grøn Sort Blå Orange Grå
Str. (G) 18 20 21 22 23 25 27
Ydre diameter (mm) 1,2 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4
Længde (mm) 25 & 40 25 & 40 25, 30 & 40 25, 30 & 40 25 & 30 16 12 & 40

Kontraindikationer

 • Allergi hos patienten over for det relevante lægemiddel
 • En del vaccinationer produceres i æg. Spørg om overfølsomhed over for æg.

Før proceduren

 1. Ifør dig de ikke-sterile handsker.
 2. Klargør lægemidlet, og træk den rette dosis op i sprøjten ved hjælp af den lyserøde kanyle.
 3. Skift den lyserøde kanyle ud med en kanyle af en mindre kaliber. Benyt grøn, blå eller orange til intramuskulær (i.m.) eller subkutan (s.c.) injektion. Benyt orange eller grå til intradermal injektion. Lad hætten på kanylen blive siddende på til du er klar til selve proceduren.
 4. Patienten lejres så du har god og nem adgang til indstiksstedet.
 5. Desinficer huden x 2 over det ønskede indstikssted med spiralformede bevægelser.
Figur 1. Injektionsniveauer.

1: Intramuskulær injektion. 2: Subkutan injektion. 3: Intradermal injektion.

Procedure ved i.m. injektion

I.m. injektion benyttes ofte i forbindelse med medicingivning eller vaccinationer. Hos voksne kan m. deltoideus benyttes. Hos små børn ifm. børnevaccinationer kan m. vastus lateralis benyttes i låret.

 1. Klem om en ca. 6–7 cm stor portion af musklen, så musklen hæver sig fra den normale stilling.
 2. I éen kontinuerlig bevægelse indføres kanylen i en ca. 60–90 graders vinkel til kanylen befinder sig centralt i musklen.
 3. Træk kortvarigt tilbage på stemplet i sprøjten for at sikre mod en intravasal placering af kanylen.
 4. Tryk langsomt ned på stemplet i sprøjten.
 5. Træk kanylen ud i en hurtig bevægelse.
 6. Påsæt plaster eller vat-tot.

Procedure ved s.c. injektion

S.c. injektion benyttes ofte i forbindelse med administration af insulin eller blodfortydende medicin, samt som smertestillende injektioner.

 1. Klem om en ca. 3–4 cm stor portion af huden, så der opnås bedre adgang til fedtvævet mellem hudlag og muskulatur.
 2. I éen kontinuerlig bevægelse indføres kanylen i en ca. 30–45 graders vinkel.
 3. Træk kortvarigt tilbage på stemplet i sprøjten for at sikre mod en intravasal placering af kanylen.
 4. Tryk langsomt ned på stemplet i sprøjten.
 5. Træk kanylen ud i en hurtig bevægelse.
 6. Påsæt plaster eller vat-tot.

Procedure ved intradermal injektion

Intradermale injektioner benyttes ofte i forbindelse med mantoux-test eller administration af saltvandspapler som smertestillende.

 1. Udstræk huden i et ca. 4 cm stort område.
 2. I éen kontinuerlig bevægelse indføres kanylen i en ca. 10–15 graders vinkel så kanylen befinder sig lige under hudoverfladen i en synlig stikkanal af en længde der sikrer mod at lægemidlet flyder ud igen.
 3. Tryk langsomt ned på stemplet i sprøjten, så der dannes i synlig bule i huden.
 4. Træk kanylen ud i en hurtig bevægelse.

Efter proceduren

 • Noter proceduren samt lægemiddel og dosis i patienten journal.
 • Ved vaccinationer bør lot nummer på den pågældende vaccine noteres.
 • Vær på vagt overfor en anafylaktisk reaktion. Efter alle vaccinationer bør patienten vente med at forlade skadestuen eller egen læge i 10-15 minutter efter vaccinationen.

Anafylaktisk shock

Ved enhver form for vaccination eller injektion er der en lille risiko for anafylaksi, som i de værste tilfælde manifesterer sig som anafylaktisk shock. Der vil være de kendte tegn på shock som bleg og klam hud, samt takykardi, hypotension og takypnø. Symptomer kan opstå i direkte forlængelse af injektionen, eller i nogle tilfælde op til en time efter injektionen. Patienten er i overhængende livsfare, og tilstanden kræver akut behandling.

Nedenfor finder du et forslag til behandlingen. Du bør dog altid følge den lokale instruks på din afdeling hvis en sådan findes.

 1. Patienten lejres alt efter hovedproblemet. Hvis A- og B-problemer dominerer kan patienten sættes op for at lette vejrtrækningen. Hvis C-problemer dominerer, lejres patienten i Trendelenburg leje, og benene løftes evt. yderligere for at sikre tilstrækkelige blod i det øvre gebet.
 2. Giv hurtigt patienten en intramuskulær injektion med Adrenalin. (0,5 ml, 1mg/ml, for patienter med alder > 12 år). I.v. injektion med Adrenalin anbefales ikke længere med mindre du har daglig erfaring med brug af vasopressorer.
 3. Giv patienten 10-15L ilt på maske.
 4. Anlæg PVK.
 5. Giv i.v. Tavegyl 2ml, 1mg/ml.
 6. Giv i.v. Solu-Medrol 80 mg.
 7. Sæt NaCl op til forceret indløb, gerne gennem to PVK.

Husk

 • Vaccinationer bør kun foregå under sundhedsfaglig supervision, og steder med anafylaksiberedskab, hvor sikring af luftveje og behandling med adrenalin er mulig.

Kontakt

MedViden.dk udvikles og drives af

Morten Andresen & Bjarne Skjødt Worm.

Mail: kontakt@medviden.dk