Støt sitet

Hvad kan du gøre?

Primært kan vi bruge din hjælp til at udbrede den frie viden og dermed brugen af medviden.dk.

Fortæl venner og kolleger om sitet, brug det til morgenundervisning og bliv fan af os på facebook.

Mangler vi noget specielt?

Sidder du med en god ide til et kursus, har du lavet en god quiz under eksamenslæsningen eller vil du hjælpe med indtastning af eksamensopgaver så kontakt os også gerne.

Hjælp til brug af sitet

Om sitet

MedViden.dk er en gratis læringsside for sundhedsfagligt personale.

Opdeling

MedViden.dk er opdelt i en række sektioner og kategorier, der kan bruges hver for sig eller i sammenhæng. Der vil i den kommende tid komme flere kategorier ligesom procedurer og kursussektionerne vil blive udbygget.

Kurser

Under kurser kan du i topmenuen se en række forskellige kurser. Kurserne indeholder lektioner, der er relevante for det enkelte kursus. Du skal være opmærksom på at nogle lektioner går igen under flere kurser.

Indeks

Under det alfabetiske indeks finder du en oversigt over både kurser og kursuslektioner.

Procedurer

Under procedurer angiver topmenuen de forskellige specialer. Bemærk at flere af specialerne er samlet for at lette overblikket.

Flere af procedurerne ligger allerede som videoprocedurer og i fremtiden vil ligge et videosupplement til alle procedurer.

Indeks

Under det alfabetiske index kan du finde alle procedurer i alfabetisk rækkefølge.

Login

I forbindelse med opdateringen af sitet er login-funktionaliteten midlertidigt fjernet.

Vi arbejder på at sikre en ny og bedre adgang til quizzer og andre online funktionaliteter til at teste din viden.

Loginfunktionaliteten kommer tilbage snarest.

Praktisk gennemførelse af procedurer

Fælles for alle kliniske procedurer er, at arbejdet lettes ved en grundig forberedelse hvor instrumenter klargøres og mulige komplikationer forudses og imødegås.

Før proceduren

Inden en procedure udføres, bør følgende punkter være tænkt igennem:

  1. Procedurens formål og indikationen
  2. Nødvendige remedier og evt. behov for assistent
  3. Kontraindikationer og specielle forholdsregler

For at vurdere formål og indikation bør du være bekendt med patientens sygehistorie og det planlagte videre undersøgelses- eller behandlingsprogram. Du bør også sikre dig patientens accept af den forestående procedure.

De nødvendige remedier bør være fremskaffet inden du starter på proceduren. I videst mulige omfang, bør remedierne være taget ud af deres pakninger og placeres hensigtsmæssigt så du let og ubesværet kan få adgang til dem når først proceduren er i gang. Du bør ligeledes på forhånd overveje behovet for en assistent til proceduren. Hvis det kan blive aktuelt, bør du sikre dig den fornødne assistance inden du går i gang, så proceduren kan afvikles så sikkert som muligt.

På baggrund af patientens sygehistorie og den aktuelle situation bør du stille dig selv de følgende spørgsmål:

  • Er der nogen kontraindikationer eller andre gode grunde til at proceduren ikke bør udføres?
  • Er der nogen problemer eller specielle forholdsregler jeg på forhånd skal tage hånd om, så situationerne hurtigt kan håndteres hvis de opstår?

Endelig bør du have godt styr på det teoretiske fundament for hver procedure, så du udelukkende skal koncentrere dig om den praktiske udførsel, når du først er i gang.

Selve proceduren

Inden du starter på proceduren bør du udføre et sidste "pre-flight check" og sikre dig at alle fornødne remedier er tilstede og klar til brug. Vær ikke bange for at tilkalde hjælp under proceduren hvis det bliver nødvendigt.

Efter proceduren

Efter afslutning af proceduren skal du sikre dig at alt materiale bortskaffes på en sikker måde. Brugte kanyler og/eller suturnåle placeres i de sikrede (gule) kanylebokse.

Informér patienten om at proceduren er slut, samt hvad der nu skal ske: "Biopsien skal nu analyseres, og vi forventer et svar om x dage" eller "Det perifere venekateter er nu blevet lagt, og der kommer en sygeplejerske og hænger en liter saltvand op".

Ved biopsier, blodprøver og andre procedurer hvor vævsmateriale udtages fra patienten skal du sikre dig at gældende lokale og nationale instrukser overholdes mht.:

  • Korrekt identifikation af patient
  • Sikker håndtering af vævet
  • Relevante labels på prøveglas og følgesedler

Se på udvalget af procedurer

Du er nu klar til at se på de procedurevejledninger du kan finde her på MedViden.dk. Følg dette link for at se proceduresektionen, eller gå direkte til den fulde alfabetiske oversigt.

Du kan også gå direkte til oversigten over de procedurevejledninger der har medfølgende videolektioner.

Kontakt

MedViden.dk udvikles og drives af

Morten Andresen & Bjarne Skjødt Worm.

Mail: kontakt@medviden.dk